Про фонд

Одеський обласний благодійний фонд «За майбутнє без СНІДу» було засновано 29 жовтня 1997 року за ініціативою медичних фахівців, які працюють у сфері запобігання поширенню епідемії ВІЛ у регіоні. Наш Фонд є некомерційною, неурядовою благодійною організацією. Місією Фонду є:

  • створення і впровадження соціальних і профілактичних програм для уразливих груп населення, особливо для ВІЛ-позитивних дітей, сиріт, молоді;
  • юридична та психосоціальна підтримка ВІЛ-позитивних дітей, підлітків та членів їхніх родин;
  • інформаційна підтримка медичних працівників у напрямках діагностики, лікування та профілактики ВІЛ/СНІД, туберкульозу, гепатитів і наркозалежності;
  • розвиток системи соціальної адаптації ВІЛ-позитивних засуджених і осіб, що звільнились;
  • зниження негативного соціального впливу епідемії на населення регіону.

Членами Фонду можуть стати громадяни, які приймають активну участь у пропаганді здорового способу життя, зниження шкоди від епідемії ВІЛ. Ми проводимо систематичну роботу в медичних і навчальних закладах по підвищенню рівня поінформованості лікарів, студентів і школярів.

Наш тренерський колектив проводить семінари і тренінги за планами проектів у всіх містах і районах Одеської області, а також активно співпрацює із колегами на Півдні України.

Редколегія Фонду регулярно готує до видання матеріали по актуальних питаннях профілактики ВІЛ.

У нас активно працюють волонтери. Групи консультантів проводять психологічне, юридичне та медичне консультування населення, а також людей, що живуть з ВІЛ, і членів їх родин, споживачів наркотиків, ув’язнених та інших уразливих груп населення. Особлива увага приділяється правовому захисту ВІЛ-позитивних дітей та підлітків, а також ув’язнених та осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі.

Вищим органом Фонду є загальні збори його членів. Голова правління є вищою виконавчою особою.

У Фонді працює Інформаційний центр «Інфоконтакт», де відкрита для безкоштовного й вільного доступу бібліотека медичної та спеціальної профілактичної літератури. Організовано систематизацію та пошук інформації з питань профілактики ВІЛ.

У бібліотеці є медична, юридична та інша спеціальна і періодична література, фото і відеоматеріали на електронних носіях, систематично підтримується робота веб-сервера сайтів Фонду. Фонд спільно з неурядовими організаціями (НУО) України і Одеської області регулярно проводить акції, присвячені Всесвітньому Дню боротьби зі СНІД (1 грудня), Всесвітньому Дню пам’яті померлих від СНІДу (третя неділя травня), боротьбі з наркоманією (26 червня), туберкульозом (24 березня) і за здоровий спосіб життя.

Фонд був одним з ініціаторів і засновників Всеукраїнського благодійного фонду «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», який налічує 100 організацій.